Forward Buying is een beladen begrip in de retail. Inkopers gebruiken tijdelijk lagere inkoopprijzen om extra voorraad neer te leggen; winkels doen vaak hetzelfde. Leveranciers proberen het tegen te gaan, maar vaak tegen beter weten in. Maar wat nu als het inkoopsysteem in de toekomst Forward Buying gaat voorkomen? Hoe stel je de belangrijke extra marge veilig?
Case
Case van Recentes

Een majeure ingreep in de processen

Een supermarktgroep

Een toonaangevende retailer gaat een nieuw ERP systeem implementeren. Dit heeft grote gevolgen voor de processen, die leiden tot inkooporders bij leveranciers. De in te kopen hoeveelheden worden voortaan min of meer automatisch berekend i.p.v. extracomptabel bepaald.

 

Majeure ingreep

Door deze majeure ingreep in de bestelprocessen dreigt de retailer grote voordelen mis te lopen, doordat hij niet meer extra kan inkopen tegen actie-inkoopprijzen. Dit wordt “forward buying” genoemd: inkopen tegen actieprijzen worden deels verkocht tegen reguliere prijzen, waardoor extra marge wordt gegenereerd.

 

Complexe calculatie

De klant wil hulp bij het doorrekenen van de oude en de nieuwe situatie, zodat hij tijdig in de onderhandeling met leveranciers de verwachte margeverliezen kan compenseren in prijzen en/of condities. Dit is een enorm complexe calculatie, waarbij rekening moet worden gehouden met veel factoren. De data zijn bij deze klant niet op het kwaliteitsniveau dat nodig is, zodat veel handmatige aanpassingen en controles moeten plaats vinden.

 

Betere afspraken

Recentes organiseert de data-huishouding en voert de scenario-calculaties uit. Met deze informatie kunnen de inkopers tijdig betere afspraken maken met de leveranciers, zodat de ERP-implementatie niet leidt tot onvoorziene resultaatverslechteringen.

Meer weten over dit project?

© 2024 design: studio nenontwerp
Ontwerp, vormgeving en technische realisatie
Studio nenontwerp  -  www.nenontwerp.nl
Contact
Martin van Wijngaarden
studio@nenontwerp.nl
M 06 1665 0665