Recentes helpt om de data-huishouding in te richten en een proces in te richten waarbij de inkoper maximaal is voorbereid (liefst beter dan de leverancier) op het onderhandelingsgesprek.
Case
Case van Recentes

Grondige analyse: maximaal voorbereid

Inkoopafdelingen in allerlei branches
Veel inkoopafdelingen hebben onvoldoende beschikbaarheid en analyse van cijfermateriaal om een goede voorbereiding van jaargesprekken met leveranciers mogelijk te maken. Hoe sterker de voorbereiding, hoe groter de kans op succesvolle onderhandelingen.

 

Grondige analyse

Recentes voert zelf geen onderhandelingen, maar assisteert bij de voorbereiding er van. Door allerlei feitenmateriaal te verzamelen kan een grondige analyse worden gemaakt van de performance van de leverancier. Wat doen grondstofprijzen? Wat is de actiedruk? Hoeveel derving treedt er op? Welke belasting voor Supply Chain levert deze leverancier op? Wat is de historische ontwikkeling van de betreffende producten? Hoe vernieuwend is de leverancier? Welke doorloopsnelheden en vermogensbeslag kennen zijn producten? Een veelheid aan vragen kan gesteld worden, waarop de antwoorden vaak niet standaard voorhanden zijn.

 

Maximaal voorbereid

Recentes helpt om de data-huishouding in te richten en een proces in te richten waarbij de inkoper maximaal is voorbereid (liefst beter dan de leverancier) op het onderhandelingsgesprek.

Meer weten over dit project?

© 2024 design: studio nenontwerp
Ontwerp, vormgeving en technische realisatie
Studio nenontwerp  -  www.nenontwerp.nl
Contact
Martin van Wijngaarden
studio@nenontwerp.nl
M 06 1665 0665